Alimentació

La dieta del Gall del Penedès està basada en la dieta que tradicionalment s'ha dut a terme a la zona geogràfica de la IGP adaptada a les formulacions i tècniques agroalimentàries actuals. Aquesta dieta es distingeix per incloure granet de raïm (llavor de raïm) en la seva composició. 

Aquest tipus d'alimentació atorga unes característiques organolèptiques diferencials respecte d'altres dietes, tal com ha quedat evidenciat en l'informe d'anàlisi sensorial i químic realitzat per l'IRTA, sota la direcció d’Amadeu Francesch Vidal; en concret, ha mostrat una proporció d’àcids grassos insaturats significativament superior, que es pot atribuir a una major proporció de l’àcid linoleic, per la qual cosa es tracta d’una carn amb un valor afegit des d’un punt de vista d’aliment molt saludable.

L'alimentació del Gall del Penedès serà l'adequada per a cada etapa de desenvolupament, tenint en compte els objectius productius fixats (edat de sacrifici) i respectant el creixement lent, propi de la raça

 

La base de l'alimentació és la següent:

- 58-60% blat de moro

- 33.5-35.5% boja i derivats

- 5 - 5,5% branet de raïm (llavor de raïm)