L'Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca

El primer intent de la definició de la raça, va ser els anys vint del segle passat en la formació d’una Agrupació de Criadors de Penedesenques que no va tenir continuïtat. 

La constitució d’una entitat específica per a la protecció, foment i divulgació de la raça de gallines penedesenca és una vella aspiració que, feliçment, va tenir lloc oficialment el 2 d’abril del 2003 quan desprès de l’aprovació dels estatuts i de l’assemblea constituent, va quedar inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Els fins de l’Associació seran bàsicament:

- Agrupar als criadors i vinculats al foment de la Raça de Gallines Penedesenca tant pel que fa al seu vessant ornamental, com productora de l’ou rogenc del Penedès o del pollastre negre millorat conegut amb el nom de Gall del Penedès, constituint-se en l’associació de foment de la raça, i com a tal, en interlocutor davant l’administració, altres associacions de criadors i organismes nacionals i internacionals per a la conservació de races d’animals domèstics.

-  Contribuir a la conservació de la raça establint els plans que correspongui i implicant-hi les administracions competents en totes les actuacions que facin falta per evitar la seva extinció.

- Fomentar la puresa i la selecció de la raça establint i revisant els prototipus de les distintes varietats.

- Obtenir el reconeixement oficial de la raça davant dels diferents organismes nacionals i internacionals competents en la matèria i promoure la publicació oficial del prototipus racial.

- Establir un registre de criadors associats, censos i produccions tot promovent l’expansió de la raça.

- Afavorir la millora de la productivitat i incrementar la rendibilitat de les explotacions associades.

- Participar i organitzar en totes les exposicions que es considerin d’interès per a la promoció de la raça.

- Establir convenis i col·laborar amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, amb el fi de complir i desenvolupar els presents fins socials.