Factor històric, natural i humà

La zona geogràfica de producció, el Penedès, es caracteritza per ser el territori originari de la raça penedesenca tradicional d’on prové el Gall del Penedès i per la tradició en la utilització del granet de raïm en l’alimentació dels pollastres pel fet que el Penedès és i ha estat una regió eminentment vitícola. Tradició vitícola perpetuada fins els nostres dies on, al voltant del 80 % de la superfície agrària utilitzada, es dedica al cultiu de la vinya i es troba emparada per les Denominacions d’Origen Protegides Penedès i Cava.

Així doncs en aquest escenari, els pagesos i pageses d’aquest territori, confluïen tots al mercat de Vilafranca, on el saber fer de la cria del Gall del Penedès  es transmetia i consolidava com a sistema de producció típic de la zona. La cria del Gall del Penedès  estava estretament lligada al cultiu i gestió de la vinya. La brisa de la vinya procedent del premsat del raïm es deixava assecar en els camps per després ser donat com a aliment a aquestes aus. El 1937 un  estudi sobre la alimentació de l’aviram remarcava que el granet de raïm té un notable valor nutricional en pollastres pel seu contingut en cel·lulosa o fibra vegetal, amb certa abundància de greix i algunes proteïnes i hidrats de carboni.

El Gall del Penedès està perfectament adaptat a les condicions naturals del medi d’on és originari. La cria del Gall del Penedès està estretament lligada a les condicions ambientals de la zona, és a dir el sistema tradicional de producció del gall que estava supeditat al medi natural de producció. El Penedès constitueix una regió natural i històrica de Catalunya. La identitat geogràfica i natural del Penedès la veiem clara en observar unes característiques que queden ben delimitades i individualitzades: el relleu, la hidrografia, la plana i fins i tot la vegetació i les vinyes en són les proves.