Projecte de conservació "in situ"

Des de l’any 2008 fins al 2012 es va continuar desenvolupant un programa de conservació i estudi de la raça; l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca, mitjançant un conveni reconeixia l’IRTA com a institució per vetllar tècnicament per la conservació de la raça i per la gestió del seu llibre genealògic que fou creat pel DAAM el 2 de desembre del 2008, gràcies a un programa d’ajuda.

A principis del 2014, l’Associació de Criadors va decidir continuar amb l’activitat, que havia quedat molt reduïda, però garantida gràcies a uns pocs criadors, per recuperar-la i portar-la cap a un programa de conservació de la raça “in situ” (en el seu lloc d’origen) sense desmerèixer altres activitats de conservació “ex situ”, així com la continuació de la gestió global del llibre genealògic.

 

Ara, és una activitat en la qual hi participen 5 membres de l’Associació de Criadors, que tenen les seves granges a Albinyana, Canyelles, el Pla, Santa Margarida i els  Monjos i Sant Quintí de Mediona, i que es fa possible gràcies a l’ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com la direcció de l’IRTA. 

Un cop establert el cronograma anual a seguir i lliurats els pollets als criadors, vacunats i anellats (amb el pedigrí identificat), AVIRAUT, especialitzada en avicultura de races autòctones, fa néixer els pollets coneixent el pare i la mare da cada un, els anella per poder saber el pedigrí de cada animal, fa el seguiment de la cria, la puntuació de les aus segons la seva morfologia, orienta la presa de dades de pes dels animals, dels ous, del color de la closca dels ous, de la posta de cada gallina i amb tot plegat decideix quins s’han de reproduir a la vegada que dissenya els aparellaments amb mínima consanguinitat. Alhora porta la gestió global del llibre o registre genealògic.