Sistema de producció

El procés productiu del Gall del Penedès s’inicia a les instal·lacions reproductores i sales d’incubació. Els pollets són subministrats als criadors  quan tenen 24-48 hores. Els pollastres de Gall del Penedès es crien en galliners que disposen d’accés a l’exterior (parc) durant tot l’any a partir dels 42 a 56 dies de vida.

Distingim dos tipus d’espais dels allotjaments en funció de l’edat dels animals i les seves necessitats:

 

La pollera. Els pollets arriben a les granges de producció amb 24-48 hores de vida. La climatització d’aquest espai ha de satisfer les necessitats dels animals fins que aquests adquireixen el plomatge definitiu. L’aportació tèrmic suplementària es va reduint fins arribar als 42- 56 dies de vida quan es permet als animals accedir als parcs a l’aire lliure. 

 

Els galliners. Han de mantenir la calor a l’hivern i un ambient fresc a l’estiu i evitar canvis bruscs de temperatura. Han de permetre una correcte ventilació per a un benestar dels animals i han d’incloure un jaç que els aïlli tèrmicament quan així es requereixi i, d’altra banda, ha de garantir l’absorció de les dejeccions i de l’aigua.

Els parcs han de ser espais que afavoreixin la sortida dels animals a l’exterior tenint en compte el benestar de l’animal. Els parcs hauran de disposar d’espais de cobertura aèria (arbres, arbusts o d’altres) per proporcionar a les aus protecció en front als rapinyaires i recer per a les condicions climàtiques extremes. La superfície mínima de la zona a l’aire lliure disponible anualment i per cap serà de 2 m2. Els parcs han de descansar un mínim de 8 setmanes (inclou el buit sanitari i el temps que triguen els pollets a poder sortir als parcs) perquè es regeneri el sòl i la vegetació.